Privacybeleid

Wij zijn VICKY Operations B.V., gevestigd te (1053LA) Amsterdam aan de Bilderdijkstraat 140-2 en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 77783255. Als u kiest voor het gebruik van onze diensten gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals vermeld in dit beleid.

Deze privacyverklaring geldt niet voor de gegevensverwerking van andere organisaties of derde partijen waar VICKY mee samenwerkt of gebruik van maakt. Voor het privacybeleid van deze partijen verwijzen we u door naar privacyverklaring van deze partijen.

Dit beleid geldt voor alle partijen die te maken hebben met VICKY, waaronder;

 • VICKY gebruikers
 • Bezoekers van onze website
 • Ontvangers van onze nieuwsbrief

 

Inhoud van dit Privacybeleid

 1. Onze diensten
 2. Welke informatie en waarvoor
 3. Externe dienstverleners
 4. Beveiliging
 5. Uw rechten
 6. Gelogde data en cookies
 7. Wijzigingen aan dit Privacybeleid
 8. Contact informatie

 

1. Onze diensten

a) Onze diensten – De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de facilitering en verbetering van onze diensten, waaronder;

 • Het uitvoeren van alle activiteiten gerelateerd aan een parkeeractie
 • Klachten en klachtenservice
 • Nieuwsbrieven
 • Unieke aanbiedingen van onze partners (zie 2b.)
 • Wettelijke verplichtingen
 • Sollicitaties
 • Voor het verbeteren van onze dienste

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven.

b) Beperking van uitvoering diensten – Als u er voor kiest om bepaalde persoonsgegevens niet te delen, is het mogelijk dat wij bepaalde diensten niet (goed) voor u kunnen uitvoeren

 

2. Welke informatie en waarvoor

a) Welke informatie – Afhankelijk van het soort dienst die u van ons gebruikt, verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens;

 • – NAW gegevens
  Naam, adres, woonplaats
 • E-mail adres
 • Profielfoto
 • Reserveringsgegevens
  Start- en eindtijd, soort voertuig
 • Kenteken
 • Locatie
  GPS locatie van uw telefoon
 • Betaalgegevens
  Creditcard- of bankgegevens

b) Unieke aanbiedingen – Als u heeft aangegeven unieke aanbiedingen (zoals vouchers of korting op bepaalde diensten) van onze partners, zoals bijvoorbeeld hotels, te willen ontvangen, kan uw e-mail adres daarvoor gebruikt worden. U kunt er altijd voor kiezen om niet langer gebruik te willen maken van deze dienst.

c) Nieuwsbrief – Als u heeft aangegeven de VICKY nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt uw e-mail adres daarvoor gebruikt. U kunt er altijd voor kiezen om niet langer gebruik te willen maken van deze dienst.

d) Sollicitaties – Wij zullen alle informatie, verzameld voor de sollicitatieprocedure, uiterlijk vier (4) weken na de afronding van het sollicitatieproces verwijderen, tenzij de sollicitant wordt aangenomen door VICKY of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan.

e) Bewaartermijn – Wij zullen uw informatie alleen bewaren zolang u een lid bent van de VICKY community. Wanneer onze overeenkomst, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden ten einde komt, zal uw informatie na uiterlijk één (1) jaar worden verwijderd.

f) Buiten de EU – Uw informatie wordt niet gedeeld met derden buiten de EU.

 

3. Externe dienstverleners

a) Derden – VICKY kan gebruik maken van externe dienstverleners voor haar diensten. Hiervoor zal VICKY altijd een verwerkingsovereenkomst afsluiten in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan gaan om de volgende activiteiten;

 • Het faciliteren van onze diensten
 • Het verlenen van een dienst namens ons
 • Het analyseren van onze diensten

b) Het delen van informatie – Wij zullen uw informatie alleen delen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht uw informatie voor niks anders dan deze diensten te gebruiken of te delen.

c) Het ontvangen van informatie – Uw informatie kan gedeeld worden met VICKY, bijvoorbeeld door andere parkeerapps. Wij zullen uw informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van een parkeeractie.

d) Rijksdienst voor het Wegverkeer – VICKY maakt gebruik van het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) om geautomatiseerd informatie over uw voertuig te verzamelen, zoals het type voertuig en de kleur.

 

4. Beveiliging

VICKY zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie bij ons veilig is. De toegang tot uw gegevens is niet mogelijk voor onbevoegden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze systemen regelmatig worden geüpdatet.

 

5. Uw rechten

a) Rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens – U heeft op grond van de privacywetgeving de volgende rechten;

 • Recht op inzage; u kunt VICKY vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen, en voor hoe lang.
 • Recht op vergetelheid; u kunt VICKY vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt een verzoek indienen bij VICKY om onjuiste informatie te laten rectificeren.
 • Het recht op dataportabiliteit. U kunt VICKY vragen om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt VICKY vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht op bezwaar; u kunt VICKY vragen uw gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt bovenstaande verzoeken indienen via privacy@vicky.one.

 

6. Gelogde data en cookies

a) Gelogde data – In het geval van een foutmelding in de app of de website verzamelen wij data en informatie. Deze gelogde data bestaat onder andere uit uw IP adres, het soort telefoon, het besturingssysteem, uw app instellingen en de tijd en datum van de foutmelding.

b) Cookies – Onze website maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen voor het verbeteren van onze diensten. Deze cookies kunt u accepteren of weigeren. Wanneer u deze weigert kunnen wij geen optimale dienstverlening garanderen.

c) Google Analytics – Onze app en website maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te analyseren.

d) Links naar andere websites – Onze diensten kunnen verwijzen naar andere websites. Wanneer u klikt op een dergelijke link wordt u naar deze website gestuurd. We adviseren u het privacybeleid van de desbetreffende websites door te nemen.

 

7. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

VICKY update haar Privacybeleid van tijd tot tijd. Wanneer wij dit doen, stellen we u daarvan op de hoogte. Wij adviseren u dan om ons privacybeleid nogmaals door te nemen.

 

8. Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u ons altijd een bericht sturen.

Naam: Sander Kok
Adres: Bilderdijkstraat 140-2, 1053LA Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 7762939
E-mail: privacy@vicky.one